OC na rower – czy warto je wykupić ? 

Ten rodzaj polisy wydaje się być dobrym pomysłem dla osoby, która sporo porusza się w ruchu ulicznym. Na rynku znaleźć możemy produkt skierowany specjalnie do rowerzystów, czyli po prostu ubezpieczenie OC. Co tak naprawdę obejmuje taki rodzaj ubezpieczenia? Opiszemy to w poniższym artykule. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest OC.

Czym jest OC?

Skrót OC pochodzi od ,,odpowiedzialności cywilnej”. Ubezpieczenie OC daje ochronę ubezpieczeniową, kiedy osoba opłacająca ubezpieczenie będzie zobowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządził jakiejkolwiek osobie w następstwie czynu niedozwolonego, albo też kontrahentowi na skutek nienależytego wykonania zobowiązania, albo jego całkowitego zaniechania.

Co obejmuje ubezpieczenie OC rowerzysty?

Na stronach internetowych, należących do towarzystw oferujących OC na rower (https://pewnienarower.pl/) można przeczytać, że ich produkt obejmuje sytuację, kiedy to jadąc na rowerze :

  • zniszczymy cudzą własność,
  • pozbawimy kogoś życia, albo go okaleczymy.

Suma ubezpieczenia, czyli inaczej mówiąc maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej może wynieść od 10 do 200 tysięcy złotych. Warto jednakże mieć na uwadze, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest tak zwanym dobrym wujkiem i istnieje wiele sytuacji, kiedy firma nie wypłaci należnego ubezpieczenia. Znaleźć możemy je w dokumentach dotyczących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zwykle poszkodowany nie będzie miał co liczyć na wypłatę ubezpieczenia, jeżeli szkoda powstała na skutek m.in.:

  • łamania przepisów ruchu drogowego,
  • rażącego niedbalstwa osoby ubezpieczeniowej,
  • przestępstwa, albo samookaleczenia,
  • wyczynowego uprawiania sportu, albo uczestnictwa w wyścigach na rowerze,
  • ataku choroby, albo choroby psychicznej,
  • jazdy pod wpływem alkoholu, albo też innych środków odurzających.

 

Autor zdjęcia: StockSnap on Pixabay